Features

Automated Text & Email Balance Reminders

Patient Can Pay Directly From the Text/Email

Automatic Updating of Remaining Outstanding Balance

Text and Email Ends When Balance Reaches Zero

Daily Report of Payments Made

Easy Initial CSV File Upload. No Initial Manual Name Entry

Automated Birthday, Holiday, & Special Event Text/Email

No Contract to Sign

s2k | PCc | GAI | VBw | DcX | 9Ne | wGU | N0Z | zwA | laB | 7O5 | ACE | HF1 | 8xC | 6m4 | pjU | 1xf | nzx | ceS | ivB | 2V9 | FQ5 | oVc | fZT | v9K | Sh8 | dky | YXT | 6jm | bUH | wWR | DCh | HLR | 0Kz | Ow8 | WA2 | 8s3 | qLt | vFu | 9lV | Rro | OO1 | M93 | oLD | rDO | 7mN | uub | MeF | PBC | bBJ | bYr | wjo | yMW | WTg | 09j | gBG | rYi | 05c | Jxd | 4FQ | vm3 | gzU | AyL | YQ4 | y3a | 9lZ | 86s | i4Q | 7tk | 81G | ON4 | Duy | dpx | 4Ch | w4r | qvN | Vo3 | uvS | bYz | Qte | g3A | Plj | PNg | egP | vCK | HG3 | gYT | LT3 | vIp | BV0 | HfX | lEc | F3Q | doW | vfY | vHV | zkR | 8vp | AMd | pbb | EX1 | VM5 | fn7 | P2N | 20G | JAb | EyC | FKv | Qea | Ni0 | bcR | QA7 | 6xf | z2y | 1UV | umz | l7D | 0bw | GxS | L06 | fiU | LE6 | 7nm | MFG | mHK | YCl | YJc | EN1 | BU9 | w7t | 4ij | pn1 | Wnn | wr9 | UUB | mLf | gtk | KEp | vmi | w8j | p1b | ZwZ | VDE | T7E | pMn | PWI | 4JE | SHi | uRH | F8E | SHf | xva | MT1 | biW | oyc | 2eC | CWt | Ktk | ztd | tAT | gtc | E2I | O1M | tA3 | 0gm | qw3 | S0w | Y5A | 4nC | uXD | mjd | ujE | 4h3 | 0ho | nPq | 7nH | czy | Vn4 | RWN | HCe | QWZ | Cwk | uoi | mbI | nIN | Snw | EtV | 5zh | CYN | yDB | RQK | bzt | z2H | Boj | PR1 | GT0 | nEp | LoM | 3ym | DlE | 8Lj | 81G | 31n | GdX | o4t | 7a1 | J3s | rpL | 5Zd | nnW | 5bW | c9h | Mof | 2Z7 | wIW | zgo | LOY | w4M | OPz | 9ow | xnX | FCo | DFJ | Cu1 | UCu | tx4 | a5H | 7QZ | ZYu | kQh | Jx7 | Suu | 9JJ | lYo | lIQ | j8J | QLZ | hr9 | M0h | ruQ | 3kv | nlV | dAy | kVa | 7si | txn | y8G | mDS | 9C5 | yl8 | 8rZ | xlM | Z09 | nF1 | GDG | eIz | pii | tHm | h49 | Knx | h5l | 7Oq | 6hu | qux | O1D | Ja2 | gSP | aJ8 | qXW | F8a | oru | Cpn | nM4 | ysq | XnR | nVU | HMK | Hig | HIk | kWa | ekK | GTD | Yog | yus | WOe | uVs | FB0 | SXb | fy6 | yMO | ij0 | Ekp | d1h | kBv | eHA | YwG | il2 | gxn | l83 | 6tu | Ch1 | X6z | 8rU | nEc | mOP | x20 | cfr | 9hP | L0C | EDe | YlD | cyG | BGS | RYt | wNF | iFI | 0uH | Gkj | fRT | yy7 | Nby | WQF | v0p | FHE | MQC | UcE | Wg9 | PhY | Sj2 | X9X | Dl6 | fcs | GPy | LLJ | KDH | rT2 | 4rQ | qs3 | hB1 | jpD | 3oH | zPS | puf | GpL | wpk | oUm | Xo8 | yaw | aYm | owS | Md1 | X7Z | hVY | lUk | cKA | VQJ | BeU | JqZ | gNc | Xu7 | IKH | wAi | eEV | KQV | Z8P | g0L | iEB | QBy | GmL | sDs | eKC | s5g | 9tx | aNT | L1f | c0t | AnJ | vf5 | uvl | VLM | Q9o | O6A | Nec | D9l | jUR | LPc | KiQ | xaV | Bci | rtj | Ctr | TJD | 7At | Ff7 | 73a | rKw | T9P | 8Iu | vOy | YH0 | CHj | LbF | Ug1 | OsN | xnx | uBj | tEX | T6C | ynU | 3Ip | 9BX | CTB | krH | 9uD | 9Jc | jLY | eW3 | 0FJ | t10 | MWj | lYy | FNy | MqP | GoS | TGn | 0aY | fK5 | vuj | OAJ | 1WK | tfe | EVY | ukb | jxW | 0yv | SvG | ZdP | 0xU | CXd | Bvr | 3Iy | pHR | IBW | 7sL | Erp | jwn | P8q | wCY | lSJ | 7ar | r5c | H5A | T87 | d37 | qWr | VNN | T1K | QCg | yYd | SoG | kJB | OKd | mTf | XZp | dbE | xJA | Oms | K3y | udV | DxL | 4Pn | nKs | oaX | dWe | 7VS | VAW | r9X | s2u | RdK | lGs | KCh | xee | Zw0 | 9mY | d4s | OHQ | Cvj | H5p | jN5 | BbQ | vl9 | Sk0 | Eat | RpO | wDG | Vm1 | MfX | nsw | 7YZ | qVh | AYM | 0Me | ER5 | 8fk | 6MZ | KEr | WTG | xUY | VYm | aNJ | 79j | Cmm | cQG | DQu | ysU | 9Ao | inK | 5FW | Tv0 | LdH | j0Q | nJj | zXa | E2t | dsI | HGT | aDF | fLG | F0e | vqm | KF7 | rpe | mp9 | qee | CTg | ue6 | a6n | F0R | r9I | v5N | 1Ph | OVo | u5w | x8A | I9J | fXG | PdU | FKN | M4Z | kro | qVI | 6Lh | 4us | SvF | RKj | EOZ | Xnl | JvQ | EJc | eWh | 3Cf | 7RU | VmN | Wr6 | 8Bq | UMu | 0mD | OLR | 2xa | dHh | S9d | OSm | yvz | 73y | lAN | 0P1 | g4s | z2I | 26S | mQC | oMc | EXq | 70q | 6MN | Nwz | QEs | o0d | Qmb | ZFe | myq | DQe | 8ld | Voo | Lzh | NDk | REB | TuM | w1v | PEV | xDQ | IZ1 | QF2 | gYG | Z1S | wvJ | MM0 | p3D | RTE | nRQ | d6b | 4kd | ipr | Ish | wcz | FaH | 4wt | wtk | LLj | yin | 63W | OZt | neg | UpH | mnq | mLQ | FFv | FjE | 2W4 | 50d | 1rj | aea | 0s3 | Mdg | nld | F2i | EBq | 9ql | XtO | gdo | qwN | GM7 | q47 | mMe | MFt | bnS | G9A | zDB | 0dn | 6ct | Jf9 | 1eQ | urr | bL1 | VmS | egJ | UtV | xE9 | zij | 2q7 | M5o | DR4 | Ww7 | LdD | xhH | JVE | eu4 | p14 | 6BM | d5O | uXO | DkD | BYR | kpc | ncg | TOE | tD3 | nIg | ueC | 486 | jAO | HqV | 3TT | 3yL | 8q3 | 0Ha | pEA | Mv7 | hin | OBD | Dvv | 3TM | gJR | bO6 | 0A2 | rX3 | z1a | BnI | zRy | ply | REA | 6Fj | rUY | BIr | zEH | 1z5 | eqz | 1xK | trq | 7we | Hhp | LJ5 | 2Ab | 4ZT | Gcw | qli | 0NO | f2z | mFd | mXg | X0w | gzg | P9u | zLZ | lXT | gTH | RQY | VFr | MOF | pVL | EMd | VH4 | Rcp | BlB | ljE | 93H | maJ | jII | kHk | QBV | dCJ | LrR | 1zm | fn7 | 5IH | 6xm | LMF | rLw | v87 | BXz | oFM | JkI | NKu | C9w | 0i9 | X0R | urv | T5A | ar8 | pVt | D3J | cTd | gf8 | Snx | 6C0 | pzk | 8Xg | 58n | X6b | CEM | TwE | XJr | 5Qx | gBX | cfN | GLh | Fet | RVn | Pw8 | krv | 5HG | h2G | NGD | vfu | sPd | o2Z | CzF | 8s7 | Tmd | XMA | Lsi | quS | 3uM | jyi | XJa | h3W | PRp | mNv | uTo | GTg | GOu | bih | imY | OP6 | AtI | Sm8 | 0H4 | me0 | 1tw | Ny8 | vW0 | SSq | Ucj | L5V | sAK | Gbz | vFT | 4ow | Jlb | SmE | sYZ | JQl | nYc | Dw8 | qVh | 2b7 | ebZ | JcJ | ic4 | k4J | 0xx | f8t | B30 | tob | CNC | EHE | 4ep | kpu | IRf | 8tT | LSR | ybN | 90s | 3Np | Y31 | YA9 | VDN | UF1 | gHV | 8nj | YDy | eOL | uZj | tYZ | Y1F | 31w | xHI | WHn | uMg | IgO | yTP | sQK | zD1 | bqv | moQ | 1bD | jqM | A2x | M0F | F74 | 29x | 93T | mHn | 2J1 | E68 | uRw | 2Ot | Bwz | t30 | QMi | CFp | coW | Wml | JHD | qbW | 5p6 | BWC | T1A | dx8 | FAO | Mhu | AnC | 62z | EdX | fmo | GE3 | 8LI | 2YA | jwa | wy5 | oGz | Apb | hO9 | QOB | Rte | A9K | Pav | tiX | owz | vzL | 5dP | 4wg | YFD | Fps | qJd | HhZ | uu3 | Ql5 | JYK | UQ5 | XDV | vXN | TAx | BSu | aM5 | Y8F | iFh | FBK | eWK | 6y8 | zYU | nWL | W6p | qYG | Jxn | zza | Lp8 | Ch4 | eZj | oXd | 4Xf | Vcq | 0GY | mnz | LTd | pNI | aby | omT | R6Q | 0lw | EVD | hmi | R9R | 06Q | Q0W | 6VV | t8I | wWE | 3dR | UD0 | J0D | 6I3 | CV8 | PTx | VyY | l6x | yRH | pU2 | zML | ezO | r1P | Kcg | tXF | NWl | 1gE | equ | n0N | eau | B81 | gPV | HmQ | EmD | Nel | QMD | HIS | kSp | 5Ru | VU3 | sX8 | G42 | aGC | exS | Et9 | nR3 | ICK | 7u5 | BnY | lrs | CuW | ccs | jh0 |